Loaded with Pride

Vi i Loaded har i samarbeid med Oslo Pride forpliktet oss til å skape et trygt og inkluderende arrangement for alle besøkende, artister og ansatte.

Vi ønsker å skape et miljø som fremmer mangfold, inkludering og respekt for alle mennesker uavhengig av deres kjønnsidentitet, seksuelle orientering, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse, alder eller andre aspekter ved deres identitet.

For å sikre at festivalen er et trygt og inkluderende samlingssted, ber vi alle besøkende, artister og ansatte om å følge disse retningslinjene:

1. Vi forventer at alle respekterer andres grenser og ikke trakasserer, diskriminerer eller angriper noen på grunn av deres kjønnsidentitet, seksuelle orientering, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse, alder eller andre aspekter ved deres identitet.

2. Vi har nulltoleranse for diskriminering, trakassering og hatefulle ytringer. Hvis du opplever eller ser noe som går imot dette, oppfordrer vi deg til å melde fra til vårt personale eller sikkerhetspersonell.

3. Ta ansvar for dine handlinger: Vi forventer at alle besøkende, artister og ansatte tar ansvar for sine handlinger og at de ikke forårsaker uønskede situasjoner eller skade på andre.

4. Vi oppfordrer alle besøkende, artister og ansatte til å delta aktivt i å skape et inkluderende miljø ved å være åpne og respektfulle overfor alle.

Vi håper at alle vil følge disse retningslinjene og at festivalen kan bli et trygt og inkluderende sted for alle besøkende, artister og ansatte.

Velkommen!